A+ R A-

Pagrindinės mokyklos psichologo veiklos kryptys:

 

Konsultavimas mokinio, turinčio asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam), bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.

Švietimas mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

Psichologinis įvertinimas mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas, atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.

Psichologinių problemų prevencija. Mokyklos psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

_____________________________________________________________________________

Parengta pagal Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30d. įsakymu Nr. V-663.

Pamokų laikas

 1 klasė  2-10 klasės
  1.   8.30 – 9.05
  2.   9.25 – 10.00
  3. 10.20 – 10.55
  4. 11.25 – 12.00
  5. 12.30 – 13.05
  6. 13.25 – 14.00
  7. 14.20 – 14.55
  1.   8.30 – 9.15
  2.   9.25 – 10.10
  3. 10.20 – 11.05
  4. 11.30 – 12.15
  5. 12.35 – 13.20
  6. 13.30 – 14.15
  7. 14.25 – 15.10

 

 

Facebook

Naudojamės

Apklausa

Programos "eTwinning" projektas

eTwinning projekto padėka
Miela Daiva, sveikiname Jus įvykdžius "eTwinning" projektą ir dėkojame, kad pateikėte paraišką NKŽ gauti. Buvote projekto kūrėja. Jums suteikiamas NKŽ už projektą "Our school diary 2016". Sveikiname. Linkime Jus atkaklumo, kūrybinio polėkio ir noro tobulėti. Jus palaikanti - "eTwinning" komanda

Naudingos nuorodos