A+ R A-

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba ir jos funkcijos: 

  • Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
  • Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
  • Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

 

Mokytojų tarybą sudaro:

  • Mokyklos direktorius,
  • direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
  • visi mokykloje dirbantys mokytojai,
  • mokykloje dirbanti sveikatos priežiūros specialistė, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkė, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

Pamokų laikas

 1 klasė  2-10 klasės
  1.   8.30 – 9.05
  2.   9.25 – 10.00
  3. 10.20 – 10.55
  4. 11.25 – 12.00
  5. 12.30 – 13.05
  6. 13.25 – 14.00
  7. 14.20 – 14.55
  1.   8.30 – 9.15
  2.   9.25 – 10.10
  3. 10.20 – 11.05
  4. 11.25 – 12.10
  5. 12.30 – 13.15
  6. 13.25 – 14.10
  7. 14.20 – 15.05

 

 

Facebook

Naudojamės

Apklausa

Programos "eTwinning" projektas

eTwinning projekto padėka
Miela Daiva, sveikiname Jus įvykdžius "eTwinning" projektą ir dėkojame, kad pateikėte paraišką NKŽ gauti. Buvote projekto kūrėja. Jums suteikiamas NKŽ už projektą "Our school diary 2016". Sveikiname. Linkime Jus atkaklumo, kūrybinio polėkio ir noro tobulėti. Jus palaikanti - "eTwinning" komanda

Naudingos nuorodos

htg

Kaip mus rasti